Πισσωνας

Ο Μορφωτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος

Ο Μορφωτικός Εξωραιστικός Σύλλογος Πισσώνα ιδρύθηκε το 1981 για να εξωραίσει το χωριό μας και να διαφυλαξει στην πάροδο των ετών τα ήθη και τα έθιμά του.