Πισσωνας

Ιστορικές Αναφορές

Ν. Παλαιοχριστιανικός, ερείπιο

Από τον Λαζαρίζη και τους Robert έχουμε τις πληροφορίες γι' αυτόν τον παλαιοχριστιανικό ναό ο οποίος είναι στο χωρίο Πισσώνας κοντά στην εκκλησία του αγίου Γεωργίου. εκεί σε βάθος πλέον του ενός μέτρου βρέθηκε ψηφιδωτό δάπεδο διαστάσεων 5 x 3,10 μ. καθώς και μαρμάρινο κατώφλι στη θέση του το οποίο έχει τόρμους για την περιστροφή των θυρόφυλλων.
στο ψηφιδωτό υπάρχει επιγραφή η οποία κατά τους Robert γράφει: ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΕΥΧΗΣ ΤΟ ΕΞΕΔΡΙΟΝ ΕΚΕΝΤΗΣΑΙ.
Δεν μπορούμε να δούμε τίποτα είναι προφυλαγμένο και σκεπασμένο με πολύ χώμα.


Πηγή: Χριστιανικά μνημεία της Εύβοιας, Θόδωρου Σκούρα,

Χαλκίδα 1998 σ. 159-160.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα

Πετρόχτιστη μεταβυζαντινή εκκλησία με δίρριχτη στέγη και ημικυλινδρική κόγχη. Ο Α τοίχος έχει δύο επικίνδυνα ρήγματα, το ένα σε όλο το ύψος του και το άλλο στη κόγχη από το δίλοβο και κάτω.


Πηγή: Χριστιανικά μνημεία της Εύβοιας, Θόδωρου Σκούρα,

Χαλκίδα 1998 σ. 159-160.