Πισσωνας

Οι Εκκλησίες του Χωριού

  • Άγιος Γεώργιος - Ενορία
  • Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος - Νεκροταφείο
  • Άγιος Σπυρίδωνας
  • Άγιος Χαράλαμπος